Openbare verlichting

éclairage public

Een storing aan de openbare verlichting? Hoe reageren?

Wanneer de situatie een onmiddellijk gevaar vormt (zoals een verlichtingspaal die op de weg ligt), verwittig dan onmiddellijk 112.
Wanneer dit niet het geval is, brengt u ons op de hoogte van de storing aan de openbare verlichting.

 

Let op het soort incident.

Doet de storing zich voor in de volledige straat? Brandt de lamp niet of knippert ze? Is het verlichtingstoestel kapot?

https://www.ores.be/particulieren-en-professionals/panne-van-de-openbare-verlichting