Wettelijke samenwoonst

Iedereen die samenwoont in België, kan dat op een wettelijke manier doen.

Bevoegde gemeentedienst
Bevolking
Reglementatie

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, het regelen van de status van samenwonen

Vereiste documenten

De verklaring moet de volgende elementen bevatten :

- de datum van de verklaring
- de namen, voornamen, plaatsen en data van geboorte en handtekeningen van beide partijen
- het adres van de gemeenschappelijke woonplaats
- de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
- de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de inhoud van de art. 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de samenwoonst regelt in voorkomend geval de verwijzing naar de samenlevingsovereenkomst die van tevoren werd afgesloten bij de notaris.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning. In voorkomend geval maakt hij melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

Toekenningsvoorwaarden

- u hebt de wettelijke mogelijkheid om contracten te sluiten
- u bent juridisch bekwaam om contracten aan te gaan
- u bent niet getrouwd
- u woont niet wettelijk samen met iemand anders