Recht u op een tussenkomst?

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Het Fonds komt het gehele jaar door tussen.

De in aanmerking komende brandstoffen zijn:

  • huisbrandolie

  • lamppetroleum (type c)

  • bulkpropaangas

    NIET VOOR:

  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet

  • propaangas in flessen

  • butaangas in flessen

en u ben lidt van een de volgende categorieën:

CATEGORIE 1 : PERSONEN MET RECHT OP VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste*.
Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
• wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
• wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
 
CATEGORIE 2 : PERSONEN MET BEGRENSD INKOMEN

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 
CATEGORIE 3 : PERSONEN MET SCHULDOVERLAST

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :
• personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
en
• die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.
 

fonds chauffage
Openingsuren
Maandag: 9:00-11:30 of op afspraak
Dinsdag: 9:00-11:30 UITSLUITEND op afspraak
Woensdag: 9:00-11:30 of op afspraak
Donderdag: 9:00-11:30 of op afspraak
Vrijdag: 9:00-16:00 UITSLUITEND op afspraak
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Praktische informatie

Sabine DECORDIER / Véronique REIGNIER

Frères Gabreaustraat 27
7880 VLOESBERG
België

068/44.65.54
068/44.65.55
068/44.65.56

50.7384372, 3.7341068

Submitted by Fleur on Don 15/02/2018 - 11:16