Intervention du fonds chauffage

chauffage

Sous plusieurs conditions, certaines personnes peuvent prétendre à une allocation de chauffage.

Source internet: http://www.fondschauffage.be

 

Onder volgende voorwaarden, kunnen sommige personen aanspraak maken op een tegemoetkoming van het verwarmingsfonds.

Internet bronnen: http://www.verwarmingsfonds.be/